Pp mahabat ýyldyz sement sumkasy 50kg

Gysga düşündiriş:

adaty portland sement 50kg halta 40kg halta

Süzgüçli media, senagat gumy, ineredenerli rezinler, uglerod gara we başgalar üçin iň oňat sumka stili.

Mugt nusgalar bar

MOQ boýunça synag buýrugyny kabul ediň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Gelip çykan ýeri:
Hebei, Hytaý
Marka ady:
BODA
Model belgisi:
C005
Faceerüsti işlemek:
Ofset çap etmek
Senagat taýdan peýdalanmak:
Sement
Torbanyň görnüşi:
Klapanly sumka
Möhürlemek we tutmak:
Gyzgyn howa kebşirlemek
Hususy sargyt:
Kabul et
Aýratynlyk:
Çyglylygy subut etmek
Plastiki görnüşi:
PP
Material:
Plastmassa
Tehnologiýa:
AD * STARKON
Maşyn:
Starlinger

Ady

adaty portland sement 50 kg sumkanyň bahasy
Stil Aşaky blok klapan sumkasy
Ini 50 sm ýa-da müşderiniň islegi boýunça
Uzynlyk 62 sm ýa-da müşderiniň zerurlygy hökmünde
Çap etmek off-set / flexo 4 reňke çenli çap ediň ýa-da bir gapdalynda ýa-da iki tarapynda bopp film çap etmek

köp reňkli ýa-da islegiňize görä

Topokarky klapan bilen gyzgyn kebşirlemek
Aşakda gyzgyn howany kebşirlemek, tekiz aşagy
Reňk ak, çal, gök, goňur ýa-da müşderiniň islegi boýunça
Meş 8 × 8, 9 × 9, 10 × 10, 12 × 12, 14 × 14
Denier 600D-den 1500D-e çenli
Bukja 500-1000pcs / bale, agaç guty üçin 5000pcs, kagyz guty, palet
Şahadatnama ISO 9001: 2008

Salgylanmak üçin önümiň jikme-jik suratlary:

Torba boş

our products

Torba sement berdi

paper plastic cement bag

VALVE doldurmak

block bottom cement bags

 

GURNAMA- ýyldyz

AD STAR block bottom bags

packing with pallets

 

packing and loading

Customöriteleşdirilen aýratynlyklary we çeper eserleri çap edýäris.

Siziň talaplaryňyza görä dizaýn ýasap bileris.
Önüm we baha baradaky soragyňyza 24 sagadyň dowamynda jogap bermegi wada berýäris.
Köpçülikleýin önümçilikden öň nusga berip bileris.
Ygtybarly hyzmat hödürlenýär.
Işewür gatnaşyklarymyzy islendik üçünji tarap üçin gizlin saklamagy üpjün edip bileris.

Dokalan polipropilen halta talaplaryňyza nädip kömek edip biljekdigimizi görmek üçin şu gün bize ýüz tutuň. Meetingygnagyňyza baryp görmek ýa-da ýakynlaşdyrmak islän wagtyňyz kabul ediler!

 

 

Düşündiriş: Sanawda görkezilen önümlerde görkezilen intellektual eýeçilik üçünji taraplara degişlidir. Bu önümler satuw üçin däl-de, diňe önümçilik mümkinçiliklerimiziň mysaly hökmünde hödürlenýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    +86 13833123611