Habarlar

 • PP woven bag producing process – fabric weaving (Part II)

  PP dokalan halta öndürmek prosesi - mata dokamak (II bölüm)

  Aboveokardaky I bölüme eýerip, termoplastiki polipropilen bölejikleri eredilip, sim bilen çekilenden soň, bu gabyklar dokamak üçin uly tegelek dokalýar. Iki tarapa örülen polipropilen zolaklar / sapaklar ýeňil, ýöne güýçli we agyr ýük m ...
  Koprak oka
 • PP woven bag producing process – tape extruding (Part I)

  PP dokalan halta öndürmek prosesi - lentany ekstrudirlemek (I bölüm)

  PP lenta ekstruziýasy näme: Her haltanyň matadan başlanýandygyny bilip bilersiňiz; egin-eşik matasynyň adaty egirilişinden tapawutlylykda, dokalan halta matasy PP rezinleriniň eremegi bilen başlaýar. PP lentalaryny döretmek üçin polipropilen rezin we UV goşundylary ýaly beýleki goşundylar ekstruda iýmitlenýär ...
  Koprak oka
 • Common specifications and bag type classification of woven bags

  Dokalan haltalaryň umumy aýratynlyklary we sumka görnüşi

  Dokalan polipropilen haltalar we haltalar (pp dokalan haltalar ýa-da wpp haltalar hem diýilýär) şu wagta çenli oýlanyp tapylan iň çydamly plastmassa gaplaýyş materialy. Adatça köp gury önümleri gaplamak üçin ulanylýar we saklamak we daşamak üçin hem amatly. Bularyň ikisi hem çydamly we tygşytly. 1. Agri ...
  Koprak oka
 • Types of Block Bottom Valve Bags

  Blok aşaky klapan haltalarynyň görnüşleri

  Blok aşaky klapan haltalary, materiallara görä, PP klapan haltalary, PE klapan haltalary, kagyz-plastmassa kompozit klapan haltalary, Kraft kagyz klapan haltalary we köp gatly Kraft kagyz klapan haltalary ýaly toparlara bölünýär. Upperokarky ýa-da aşaky klapan doldurgyçly PP klapan sumkasy polipropilen dokalan matadan gurlupdyr. Pa ...
  Koprak oka
 • Some specification and features you need to know about FIBC Bulk Bags

  “FIBC Bulk Bags” hakda bilmeli käbir spesifikasiýa we aýratynlyklar

  Köp halta ýa-da FIBC, Çeýe Aralyk Bulk Konteýner, köp materiallary daşamak üçin niýetlenen uly dokalan halta. Adatça ýükleme kuwwaty 500-den 2000Kg-a çenli SWL howpsuzlygy 3: 1-den 6: 1-e çenli. Mineral, himiki, iýmit, krahmal, iýmit, sement, kömür, poroşok ýa-da granul matada giňden ulanylýan haltalar ...
  Koprak oka
 • City leaders’ visiting

  Şäher ýolbaşçylarynyň sapary

  20-nji iýunda irden şäher partiýasynyň sekretary Zhangan Çaçao Lingşou etrabynda we Ksingtang okrugynda geçirilen gözlegde Baş sekretar Si Szinpiniň möhüm görkezmelerini we CPC Merkezi Komitetiniň karar beriş çärelerini düýpli durmuşa geçirmegiň zerurdygyny aýtdy ...
  Koprak oka
 • Top equipment, First Class quality, Build a benchmarking enterprise in China’s block bottom valve bag market

  Iň ýokary enjamlar, Birinji synpyň hili, Hytaýyň aşaky klapan sumkasy bazarynda deňeşdirilen kärhana guruň

  2021-nji ýylyň 29-njy maýynda Hytaý Plastika Assosiasiýasynyň plastmassa dokma ýörite komitetiniň baş sekretary Zhao Kewu, Şijiazhuang etrabynyň Çengzhai şäherçesiniň Hexi obasynda ýerleşýän Hebei Shengshi Jintang Packaging Co. Ltd.-a çagyryldy. Ony gyzgyn garşy aldy b ...
  Koprak oka
+86 13833123611