Önümçilik bloky aşaky poli dokalan halta 25 kg iýmit sumkasy

Gysga düşündiriş:

Polipropilen laminirlenen dokalan halta

BOPP film bilen örtülen halta

ätiýaçlyk gaplama sumkasy

Mugt nusgalar bar

MOQ boýunça synag buýrugyny kabul ediň

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Gelip çykan ýeri:
Hebei, Hytaý
Marka ady:
boda sumka
Model belgisi:
aşaky sumkany blokirläň
Faceerüsti işlemek:
Agyrlyk çap etmek
Senagat taýdan peýdalanmak:
Gury haýwan iýmiti
Ulany:
iýmit, ätiýaçlyk, at bölejikleri
Material gurluş:
pp dokalan tegelek dokma
Torbanyň görnüşi:
Açyk ýokarsy bilen gyzgyn howa
Möhürlemek we tutmak:
Salkyn kesildi
Hususy sargyt:
Kabul et
Aýratynlyk:
Gyzgyn howany kebşirlemek, tikiş deşigi ýok
Plastiki görnüşi:
Gyzyl granulada PP
Arza:
Tohum / iýmit / it iýmiti / tohum…
Material:
Turbaly mata ýa-da arka tikişde poli dokalan halta
Reňk:
Custöriteleşdirilen reňk
Ölçegi:
Custöriteleşdirilen
Çap etmek:
Gravnre 10 reňkde çap etmek
Logotip:
Customöriteleşdirilen logo çap etmegi kabul ediň
Galyňlygy:
Custöriteleşdirilen galyňlyk
MOQ:
10000 HK
Töleg möhleti:
T / T 30% goýum
Önümiň ady:
Gyzgyn howany kebşirlemek Senagat blokynyň aşaky plastmassa gaplaýyş haltasy
Önümiň beýany
Ady: Laminirlenen BOPP film PP haýwan iýmit gaplamak üçin halta 20 kg

Görnüşi: Tekiz mata, arka tikilen

Faceüzü: agyrlyk aýratynlaşdyrylan logotip dizaýny, ýalpyldawuk OPP flim ouside

Topokarky: salkyn kesilen

Aşakda: gyzgyn howa kebşirleme blok görnüşi

Maşyn: Awstriýa ýyldyzy (jemi sekiz toplum, günde 850,000 sany)

Iterm PP dokalan halta BOPP köp reňkli çap we inedördül aşagy bilen laminirlenen halta
Ady Hytaý zawody Senagat bloky aşaky plastmassa klapan halta
Çig mal 100% Täze polipropilen PP granulalary
Raffia mata Güýçli, 8X8 mesh, 10X10 mesh, ak, sary, ýaşyl, aç-açan, mata reňkleri
Çyglylyk Laminirlenen PE ýa-da PP, içerde ýa-da daşarda (14gsm-30gsm)
Çap etmek Çeýe logotip, ofset dizaýn agyrlyk çap ediji açyk OPP filmi ýa-da mat filmi saýlanyp bilner

Bir tarapy ýa-da iki tarapy

süýşmeýän ýelim

Mata giňligi 30 sm-den gowrak, 100 sm-den az
Mata uzynlygy çägi ýok
Denier 450D-den 2000D-e çenli
Agramy / m² 55gsm-den 110gsm-a çenli
Mata üstü ýalpyldawuk / mat laminasiýa, UV garşy örtük, antiskid, dem alýan, süýşmäge garşy ýa-da tekiz düzlük we ş.m.
Torbanyň ýokarsy Dolduryjy klapan bilen kesilen, tegelek kebşirleme
Torbanyň aşagy Gyzgyn howany kebşirlemek, tikin ýok, tikin ýok
Liner Içinde ýasalan kagyz, içki goşundy ýa-da kebşirlenen plastmassa PE plastik halta
Torbanyň görnüşi Turbaly halta ýa-da arka ortaky tikilen haltalar
Gusset çuňlugy 3-15 sm
Arza Tüwi / Bugdaý / Un / Duz / Şeker / Tohumlar / it pişigi haýwanlary iýmitlendirmek / sement / gum / oba hojalygy / gök önümler dökün / daş / iýmit / däne we ş.m.
SWL 10kg-100kg
MOQ 10000 sany
Gaplamak möhleti 1. Bales (mugt): takmynan 24-26 tonna / 40′HQ2. paletler (25 $ / pc): takmynan 4500-6000 sany sumka / palet, 60 palet / 40′HQ

3. kagyz ýa-da agaç gaplar (40 $ / pc): hakyky ýagdaý hökmünde

Eltip bermegiň wagty Depozit ýa-da L / C asyl nusgasyny alandan 20-30 gün soň
Custörite sargytlar Kabul et
Zarýad 1. Torbanyň bahasy2. silindr zarýady (Takmynan 100 $ / reňk, customöriteleşdirilen logotip dizaýnyna görä näçe reňk, hiç hili zarýad bermäň, indiki sargytlar üçin silindr zarýady takmynan iki ýyl.)

3. goşmaça talap, goşmaça bellik, resminamalar jübüsi we ş.m.

block bottom cattle feed bag with open top

Blokdan aşaky haltalar örtülen PP dokalan matadan ýasalýar, artykmaçlyklary adamlar tarapyndan tanalýardy, eger BOPP filmi bilen örtülen bolsa, marka maglumaty we bazaryň klapany üýtgeşik usulda ýerine ýetirilýär.
1. strengthokary güýç, harytlaryň döwülmegi we dökülmezligi
2. Lighteňil agram, çig maly tygşytlaň we daşky gurşawa arassa
3. Gowy howa geçirijiligi bilen mikro perforasiýa
4. leumşak ölçeg, ýer tygşytlamak
5. Grawure ýuwaş-ýuwaşdan dürli reňkleri goşmak bilen 10 reňkde çap etmek
6. Bäsdeşlik bahasy

BLOCK BOTTOM TOP OPEN 2_d

Arza:

· PP dokalan haltalar gaplamak üçin giňden ulanylýar:

· Iýmit meýdany: şeker, duz, un, krahmal ýaly.

· Oba hojalygy: däne, tüwi, bugdaý, mekgejöwen, tohum: un, kofe Fasulye, soýa.

· Iýmit: haýwan iýmiti, öý haýwanlary, guş tohumy, ot tohumy, haýwan iýmiti.

· Himiki serişdeler: dökün, himiki materiallar, plastmassa rezin.

· Rük göteriji: 5kgs, 10kg, 20kg, 25kg, 50kg ..

BOPP fertilizer bag

Gaplamak we eltip bermek

Awtomatiki dokma maşynlary üçin gaplamak, sumkalar tekiz we açylmaz ýaly saklanmalydyr, şonuň üçin aşakdaky gaplama möhletimiz bar, doldurma enjamlaryňyza görä barlaň.

1. Bales gaplamak: mugt, sement gaplanylanda işleýän forsemi-awtomatlaşdyryş dokument maşynlary, işçileriň elleri zerur.

2. Agaç paletler: 25 $ / toplum, umumy gaplama möhleti, amatly forklift bilen ýüklemek we sumkalary tekiz saklamak üçin, işlemeli gutarnykly awtomatiki dokma maşynlary Uly önümçilige, ýöne baldan az ýüklemek, ballary gaplamakdan has ýokary çykdajy.

3. Kazyýetler: tekizlemek üçin iň ýokary talap bolan, gaplamak üçin iň az mukdarda gaplamak we daşamak üçin iň ýokary çykdajy bilen paketler üçin işlenip bilinýän 40 $ / toplum.

4. goşa tagtalar: demirýol gatnawy üçin işlenip bilner, has köp sumka goşup, boş ýeri azaldyp biler, ýöne forklift bilen ýüklenende we düşürilende işçiler üçin howply, ikinji gezek serediň.

export carton pallet packing

 

Konteýnerler üçin agram ýüklemek:

1) Bales:

20′FCL takmynan 8 - 11 tonna ýük

40′HQ ýük takmynan 20-16 tonna

2) paletler:

20′FCL takmynan 6 - 8 tonna 20 palet ýükleýär

40′HQ takmynan 18 - 22 tonna 60 palet ýükleýär

3) customöriteleşdirilen we sumka görnüşi hökmünde gaplamak termini

Ibermek:

Öňünden tölenenden ýa-da L / C alandan soň ilkinji konteýner üçin 20-30 gün

aýratyn talaplar ýüzünde habar berilmelidir

 

packing and loading

 

Düşündiriş: Sanawda görkezilen önümlerde görkezilen intellektual eýeçilik üçünji taraplara degişlidir. Bu önümler satuw üçin däl-de, diňe önümçilik mümkinçiliklerimiziň mysaly hökmünde hödürlenýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    +86 13833123611