Biz hakda

BIZ KIM

“Shijiazhuang Boda Plastic Chemical Co., Ltd”, 1983-nji ýyldan bäri bu pudak bilen meşgullanýan pp dokalan sumka öndüriji.

Üznüksiz artýan isleg we bu pudaga uly höwes bilen, indi “Shengshijintang Packaging Co., Ltd.” atly doly golçur kärhanamyz bar.

Jemi 16,000 inedördül metr ýer tutýarys, bilelikde işleýän 500 töweregi işgär. Yearyllyk önümçilik kuwwatymyz bolsa 50,000MT töweregi.

Bizde ekstruding, dokma, örtük, laminasiýa we sumka önümlerini öz içine alýan öňdebaryjy Starlinger enjamlary bar. 2009eri gelende aýtsak, 2009-njy ýylda AD * STAR enjamlaryny import edýän içerki önüm öndürijilerimizdir. 8 sany “StarKON” mahabat toplumynyň goldawy bilen, “AD Star” sumkasy üçin ýyllyk çykaryşymyz 300 milliondan geçýär.

“AD Star” sumkalaryndan başga-da, adaty gaplama görnüşleri hökmünde BOPP haltalary, Jumbo haltalary hem esasy önümlerimizde.
Şahadatnama: ISO9001, BRC, Labordata, RoHS.

about us
about us

SIZI BIZI BAGT ED!! RIS!

H - qualityokary hilli, 100% gyzlyk PP materialy. 15 gözegçilik nokady we 5 sany möhüm gözegçilik etaby, iberilmezden ozal bölekleýin gözden geçirmek.

J - Ösen enjamlar: “Starlinger” pp dokalan haltalaryň iň ýokary marka enjamlarydyr.

P.

P - Höwes: Höwes sebäpli bu pudaga bolan uly söýgi sebäpli zatlar üýtgeşik we manyly bolar, bizi dogry ýolda saklady we dowam etdirdi.

Y - Hawa: Mundan başga-da, müşderimiziň aladasyny bilmek, goldamaly zatlarymyz bilen edip biljek zatlarymyzy “Duýgudaşlyk” hökmünde kabul edýäris.

SIZI NOWDIP kömek edip bileris

Hyzmatdaşlygyň üsti bilen gymmaty bermäge ynanýarys, aç-açan we dogruçyl gatnaşyklara ynanýarys, çalt bazara ynanýarys we gysga ýollara ynanamzok. Eger şol bir esasy gymmat bolsaňyz, biz siziň üçin topardyrys!

Professional tejribämiziň esasynda size iň oňat çözgüt bermek.

Önümlerde öndürijilik bilen bahanyň arasynda iň oňat deňagramlylygy üpjün etmek.

Öz tarapyňyzda has köp bazar paýyny ösdürmäge we gazanmaga kömek ediň.


+86 13833123611