50 kg agramly “AD Star” iýmit goşundy gaplaýyş haltasy

Gysga düşündiriş:

BOPP klapan haltalary

Grawure pp sumkalary

Goşmaça gaplama haltalaryny iýmitlendiriň

Goşmaça ýük haltalary

Mugt nusgalar bar

MOQ boýunça synag buýrugyny kabul ediň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

50 kg bopp çap edilen iýmit goşundy gaplaýyş haltasy
  Ady   50 kg bopp laminasiýa reňkli çap sement haltasy
  Çig mal   PP
  Ini   Talaplaryňyz ýaly 35 sm-60 sm
  Uzynlyk   iň uzynlygy 90 sm.
  Bejergi   ýalpyldawuk / mat laminasiýa, gyzgyn möhürlemek, UV örtük, nagyş we ş.m.
  Topokarky   inedördül ýokarky
  Aşakda   inedördül düýbi, iň pes ini 8 sm
  Reňk   Ak, gök, sary ýa-da müşderiniň zerurlygy
  SWL   25kg 50kg
  Iň az sargyt   50000 HK
  Eltip bermegiň wagty   Adaty goýumdan 35 gün soň
  Töleg möhleti    L / C, T / T.
  SpecialRequest   Müşderiniň haýyşy barada
  Bukja   500pcs / bale, 5000pcs / palet; ýa-da özbaşdak düzülip bilner; 1 * 20FCL üçin 1 * 40 ″ HQ / 100000 PCS üçin 280000 PCS
  Arza   1. Iýmit meýdany: şeker, duz, un, krahmal.2. Oba hojalygy: däne, tüwi, bugdaý, mekgejöwen, tohum, un, kofe noýba, soýa.3. Iýmit: haýwan iýmiti, öý haýwanlary, guş tohumy, ot tohumy, haýwan iýmiti.

4. Himiki serişdeler: dökün, himiki materiallar, plastmassa rezin.

5. Gurluşyk materialy: gum, sement, poroşok

1.Bäşinji nesil blok aşaky klapan halta ýasaýjy maşyn

Zawodymyzda bäşinji nesil blok aşaky klapan halta ýasamak enjamy bar we enjamyň tehnologiýasy AD STARKON gyzgyn howa kebşirleýiş tehnologiýasy boýunça dünýä belli patenti saklaýar. Bu önümiň aýratyn wezipesi, doldurylandan soň ýokary dartyşly, prefekt şekilli bolmagy, şeýle hem awtomatiki usulda saklanmagy we doldurmak üçin mehanizirlenen önümçilik liniýasyna ulanylmagydyr. Bu önüm halkara ýokary güýçli, ekologiýa taýdan arassa pp dokalan halta.

cement valve bags

2. Aşakdaky klapan haltalaryny blokirläň:

block bottom valve bags

3. öndürijilik prosesi:

block bottom bag making machine

piece by piece inspection

4. Şahadatnama

customer visiting

5. Gaplamak we eltip bermek

50 kg bopp laminasiýa reňkli çap sement haltasy

500pcs / bale, 5000pcs / palet; ýa-da özleşdirilip bilner.

1 * 40 ″ HQ üçin 280000 HK; 1 * 20FCL üçin 100000 PCS

cement bag packing

block bottom cement bag shipping from China

Has köp önüm

1.  Iki sany halta

ofset & flexo çap edilen haltalar; bopp laminirlenen haltalar; içki laminirlenen haltalar; yzky möhür laminirlenen haltalar

2.  AD.Starlinger haltalary

aşaky haltalary ýapmak; aşaky haltalary ýapmak; yzky möhür kagyz kagyz haltalary

3. Uly haltalar / sumkalar

tegelek görnüşli jambbo; U görnüşi jumbo; aljyraňňylyk; Torbalar

Islegiňize görä pp halta öndürip bileris.

our other products

Hyzmatlarymyz

Customöriteleşdirilen aýratynlyklary we çeper eserleri çap edýäris.

Siziň talaplaryňyza görä dizaýn ýasap bileris.

Önüm we baha baradaky soragyňyza 24 sagadyň dowamynda jogap bermegi wada berýäris.

Köpçülikleýin önümçilikden öň nusga berip bileris.

Ygtybarly hyzmat hödürlenýär.

Işewür gatnaşyklarymyzy islendik üçünji tarap üçin gizlin saklamagy üpjün edip bileris.

Düşündiriş: Sanawda görkezilen önümlerde görkezilen intellektual eýeçilik üçünji taraplara degişlidir. Bu önümler satuw üçin däl-de, diňe önümçilik mümkinçiliklerimiziň mysaly hökmünde hödürlenýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    +86 13833123611