25kg Awto-doldurma pp dokalan klapan halta gury motar halta çüýşe gaplama halta

Gysga düşündiriş:

Çyglylygy ýokary örtükli ýa-da laminirlenen haltalar sebäpli, ýörite ulanylyş talaplaryna hormat goýmak üçin käbir bejergiler edilip bilner.
Highlyokary gazlandyrylan önümleri doldurmak üçin örtülen ýa-da BOPP laminirlenen haltalarda Micro perforasiýa hödürleýäris

Mugt nusgalar bar

MOQ boýunça synag buýrugyny kabul ediň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

AD STAR BAG ÖNÜMI
Dürli ululykda, ölçeglerde we reňklerde ýokary hilli materiallary we iň täze tehnologiýalary ulanyp, Blok aşaky haltalary öndürýäris. Toplumyň aşaky sumkasyny öndürmek prosesi PE, PP, BOPP we plastmassa kombinaty ýaly dürli plastmassa materiallaryny öz içine alýar. Şeýle hem, önümleri tapawutlandyrýan we satyn alnanda müşderileri özüne çekýän ajaýyp we innowasion gaplama çözgütleri bilen guty aşaky haltalary üpjün edýäris.
block bottom bags
25kg lomaý lomaý awtomat pp dokalan klapan gury motar sement gaplaýyş sumkasy
Materiallar 100% täze polipropilen PP PE granulalary, Sinopec
Ölçegi 50 * 62 * 12 sm
Vananyň ululygy 15 sm
Dokalan mata 10mesh X 10mesh, ýöriteleşdirilen reňk, laminirlenen 80gsm-94gsm
Içki halta Kagyz kagyzy, PE plastmassa
UV mazmuny 0% -3%
Howa üpjünçiligi emlägi Müşderiniň doldurma maşynlary we zatlary 30nm3 / h-170nm3 / sag
Arassa agram 25kg, 40kg, 50kg
Mata agramy (galyňlygy) 60gsm-den 80gsm-a çenli
Torbanyň agramy 50g / pc-150g / pc
Synag düşmek synagy (beýikligi 0,8 m, halkara standart), güýç güýji, döwülen tizlik 0,3%
Çap etmek Customöriteleşdirilen, ofset çap etmek, çeýe çap etmek, laminirlenen OPP agyrlyk güýji (silindr takmynan 100 $ / reňk)
Enjamlar Awstriýa AD * star-kon + starlinger, jemi sekiz toplum, takmynan 70000 sany / günde
Tehnologiýa Gyzgyn howa kebşirlemek
Topokarky Wale spout, öz-özüni düzýän agzy ýa-da doly açyk ýokarsy
Aşakda Kwadrat (blok), kebşirleýji stiker
Ulanyş / amaly Akýan poroşok, sement, dökün, himiki maddalar, un, monosodium glutamat, putty, ýelim synap görüň we ş.m.
Gaplamak Bal başyna 500pc; agaç palet üçin 5000 pc; her halatda 4500 sany;

Jübüt tagta 6000pc (ýüklenende has howply)

Önümçilik wagty Gysga gowşuryş wagty, ilkinji konteýner üçin 25-30 gün, öňünden tölenenden soň hepdede bir konteýner; wagtal-wagtal düzülen
Üstünlikleri Çyglylygyň subutnamasy, awtomatiki doldurma maşynlary, ýapyk agzy egoist

specification of ad star cement bag

 

Plastmassa klapan blok aşaky klapan sumkasy, sement, un, dökün, gurluşyk materiallary we ş.m. gaplamakda giňden ulanylýan gaplama haltasynyň täze görnüşidir. Adaty sement halta kraft kagyz sement sumkasy bilen deňeşdirilende, örän tygşytly we amatly, şeýle hem uly önümçilik kuwwaty. Aşakdaky aýratynlyklary barlamak:

1. Professional öndüriji we göni eksportçy

2. Has arzan we has çalt önümçilik liniýasy,

has giňelmegi we has daşky gurşaw

3. Syzma ýok, tikilen ýok, deşik ýok

4. AD * STARKON Awstriýadan getirildi

5. Önümçilik kuwwaty hepdede 6 million alyp biler

6. Tehnologiýa: dünýäde ösen - howany kebşirlemek tehnologiýasy

7. Ölçegi: 55 sm * 45 sm * 11 sm (özleşdirilişi ýaly)

Agramy: 25 kg putty, gips, 40kg sement, 50g sement

çap etmek: ofset çap etmek we çeýe çap etmek (tygşytly we owadan)

ýokarky: klapan ýokarsy - maşyn bilen awtomatiki tabşyrmak

üstü: skide garşy - saklamak aňsat we çeper, daşamak aňsat

Ölçegi:

50kg sement halta - Standart spesifikasiýa

● Uzynlygy: 63 sm

Id Giňligi: 50 sm

● Aşaky beýiklik: 11 sm

Meş: 10 × 10

● Torbanyň agramy: 80 ± 2 gram

Reňk: Bej ýa-da ak

40kg sement halta - Standart spesifikasiýa

● Uzynlygy: 46 sm

Id Giňligi: 37 sm

● Aşaky beýiklik: 11 sm

Meş: 10 × 10

● Torbanyň agramy: 50 ± 3 gr

Reňk: Bej ýa-da ak

Ölçegi özleşdirilişi ýaly, maňa sumkaňyzy hödürläň, soňam şol bir saklap bileris. Köp mukdarda ugradylýar, arzan bahany alyp biler, henizem ýyl bahasy şertnamasy.

Özüňizi gyzyklandyrýan suratlara basyň, has giňişleýin maglumat alarsyňyz.

Klapan haltaňyz üçin maňa aşakdaky maglumatlary teklip ediň:

valve bags size

Gaplamak we eltip bermek

Awtomatiki dokma maşynlary üçin gaplamak, sumkalar tekiz we açylmaz ýaly saklanmalydyr, şonuň üçin aşakdaky gaplama möhletimiz bar, doldurma enjamlaryňyza görä barlaň.

1. Bales gaplamak: mugt, ýarym awtomatlaşdyryş dokument maşynlary üçin işlenip bilner, sement gaplanylanda işçileriň elleri gerek.

2. Agaç paletler: 25 $ / toplum, umumy gaplama möhleti, amatly forklift bilen ýüklemek we sumkalary tekiz saklamak üçin, işlemeli gutarnykly awtomatiki dokma maşynlary Uly önümçilige, ýöne baldan az ýüklemek, ballary gaplamakdan has ýokary çykdajy.

3. Kazyýetler: tekizlemek üçin iň ýokary talap bolan, gaplamak üçin iň az mukdarda gaplamak we daşamak üçin iň ýokary çykdajy bilen paketler üçin işlenip bilinýän 40 $ / toplum.

4. goşa tagtalar: demirýol gatnawy üçin işlenip bilner, has köp sumka goşup, boş ýeri azaldyp biler, ýöne forklift bilen ýüklenende we düşürilende işçiler üçin howply, ikinji gezek serediň.

packing with pallets

 

Konteýnerler üçin agram ýüklemek:

1) Bales:

20′FCL takmynan 8 - 11 tonna ýük

40′HQ ýük takmynan 20-16 tonna

2) paletler:

20′FCL takmynan 6 - 8 tonna 20 palet ýükleýär

40′HQ takmynan 18 - 22 tonna 60 palet ýükleýär

3) customöriteleşdirilen we sumka görnüşi hökmünde gaplamak termini

Ibermek:

Öňünden tölenenden ýa-da L / C alandan soň ilkinji konteýner üçin 20-30 gün

aýratyn talaplar ýüzünde habar berilmelidir

packing and loading

Sorag-jogap

Töleg möhleti:

Iki tarap üçin hem töleg şertlerini kabul etmek isleýäris.

1. 100% yzyna gaýtaryp bolmajak L / C.

2. T / T tarapyndan 30% goýum, B / L nusgasyna garşy tölenen galyndy

3. yzygiderli müşderi üçin has gowy töleg şertleri bar.

 

Dizaýn we çap:

Ajaýyp dizaýnyňyzy görkezmek üçin agyrlyk güýjüni ýa-da çeýe çap etmegi kabul edýäris!

1. Çap ediş plitalaryny tassyklamak üçin logotip dizaýn faýllaryňyzy (AI. CDa-da CDR formaty) teklip ediň.

2. ekologiýa taýdan arassa çaphana syýa ulanýarys, iýmit paketlerinde ulanyp bileris.

3. köplenç 4-5 sany çap silindrleri ähli owadan suratlary bejermek üçin ýeterlik, ýörite 7-10 reňk gerek bolar.

4. pp dokalan sumkanyň ululygyna görä, her reňk üçin 100 ABŞ dollaryndan köp ýa-da has az çap plastinka zarýady.

Düşündiriş: Sanawda görkezilen önümlerde görkezilen intellektual eýeçilik üçünji taraplara degişlidir. Bu önümler satuw üçin däl-de, diňe önümçilik mümkinçiliklerimiziň mysaly hökmünde hödürlenýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    +86 13833123611