• 01

  Bazar

  76 ýurtdan 1200-den gowrak kompaniýa bize ynanýar. San köpelýär.

 • 02

  satuw

  Zawod gönüden-göni eksport edýär, araçy ýok. .

 • 03

  wizuallaşdyrmak

  Wizual önümçilik prosesi bilen sumkaňyzy ofisde dolandyryň.

 • 04

  Win-win

  Müşderilerimiz bilen bilelikde işleýän hyzmatdaşlar hökmünde oýnaň we has köp bazar gazanmagyna kömek ediň.

advantage

Önüm galereýasy

 • Jemi
  Sebit

 • Işgärler
  Işlemek

 • +

  Önümçilik
  Tejribe

 • Million

  Ualyllyk
  Önümçilik

Näme üçin bizi saýlamaly?

 • 37 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi, hünärmenler topary, bagyşlanan işçiler.

 • Ösen enjamlar, “Starlinger”, PP dokalan halta öndürýän pudagyň TOP markasydyr.

 • Iň oňat wariantlary işjeň gözlemek we üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak arkaly iň bäsdeşlik bahasy.

 • Gaty QC ulgamy, hilini üpjün edýär.

 • Gowy abraý, gymmatly müşderilerimiz bilen uzak we berk gatnaşyk gurmagy maksat edinýäris.

Bagtly müşderilerimiz

 • Baş direktory

  Jed


  Bilýärsiňizmi, telekeçilik bilen meşgullanmaga üns bermeli köp jikme-jiklik bar. Boda hemişe bize seredýär we bazar derňewinde, bahalary utgaşdyrmakda we dizaýnda bize köp goldaw berýär. Olar ajaýyp hyzmatdaşlar!
 • Marketing müdiri

  Mari


  Şeýle zawod bilen hyzmatdaşlyga örän şat, olar hünärmen we çynlakaý, müşderilerim hilinden gaty kanagatlanýarlar we netijede satuwlarymyz geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 24% ýokarlandy.
 • desinger

  Frank


  Dizaýn ideýalarynyň ajaýyp görkezilmeginden, esasanam üç ölçegli çap nagyşlarynyň we reňkleriň görkezilmeginden has tolgundyryjy zat ýok, Boda!
+86 13833123611